Doktorat

Rola improwizacji fortepianowej w jazzowym akompaniamencie głosowi ludzkiemu – na podstawie kompozycji Ignacego Wiśniewskiego napisanych do wierszy Michała Rusinka zawartych na płycie CD „Kantata jazzowa duo LIVE”

doktorat napisany pod kierunkiem prof. dr. hab. Jakuba Stankiewicza

Rektor AM w Gdańsku prof. Ryszard Minkiewicz wręcza nominacje doktorską Ignacemu Wiśniewskiemu.

Dzieło doktoratu stanowi nagranie 6 pieśni z cyklu Kantata Jazzowa napisanych przez Ignacego Wiśniewskiego do tekstów Michała Rusinka. Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w postaci stypendium „Młoda Polska” poeta został zaangażowany do napisania podstawy konstrukcyjnej całej kantaty – sześciu wierszy, są to: Cisza galaktyk, We wszechświecie pięknie obojętnym, Jestem szelestem, Zamknijmy w ostateczności oczy, bo pod powiekami płonie na przekór nicości coś, co nas wszak czyni nami, Obliczenia pomyliłem podzieliłem los przez zero oraz Sen Mara.

Forma kantaty nadała całości kształt ideowej kontynuacji. Poszczególne części można wykonywać oddzielnie jednak dopiero jako makro formalna całość utwór prezentuje kompletną ideę, która towarzyszyła kompozytorowi. Nie bez znaczenia jest nawiązanie tytułem do formy, która wywodzi się z epoki baroku, kiedy improwizacja instrumentalna oraz wokalna była powszechną praktyką.

Materiał muzyczny, który posłużył do prześledzenia roli akompaniamentu improwizowanego nagrany został na koncercie w lipcu 2020 roku. Powstała w ten sposób płyta LIVE stanowi dzieło doktoratu. Wykonawcami są Kamil Dominiak, aktor, wokalista, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie oraz Ignacy Wiśniewski.

Dzięki skoncentrowaniu się na wąskim, dwuosobowym aparacie wykonawczym można z większą precyzją prześledzić relacje pianisty akompaniatora i wokalisty interpretującego teksty. Występująca w akompaniamencie improwizacja stanowi kluczowy element kształtowania zarówno samej partii fortepianowej jak i brzmienia całości.

Obok bibliografii wykorzystanej do opisania dzieła Ignacy Wiśniewski przeprowadził wywiady z kompozytorami, wokalistami i pianistami. Skierowane były one bezpośrednio na rolę improwizacji w kształtowaniu dzieła muzycznego. Pozwoliły prześledzić różne metody, którymi posługują się twórcy w kształtowaniu własnych artystycznych kreacji. Były to wywiady z następującymi osobami: Andrzejem Jagodzińskim, Anną Sroka-Hryń, Bogdanem Hołownią, Grzegorzem Turnauem, Jackiem Niedziela-Meirą, Kamilem Dominiakiem, Krystyną Stańko, Kubą Stankiewiczem, Michałem Rusinkiem oraz Włodzimierzem Nahornym.

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Wydział Instrumentalny
kierunek: Instrumentalistka
specjalność: Fortepian

Kantata Jazz LIVE Duo / Cisza Galaktyk / Kamil Dominiak i Ignacy Wiśniewski