Akademia Muzyczna w Gdańsku

Ignacy Wiśniewski jest pracownikiem Akademii Muzycznej w Gdańsku od 2009 roku. Pracował w tym czasie na Wydziale Wokalno-Aktorskim oraz Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu.

Prowadził klasę fortepianu jazzowego. Pracuje jako korepetytor wokalny z wokalistami specjalności Musical oraz Jazz i Muzyka Estradowa. Prowadzi również przedmiot Autorskie Warsztaty Muzyczne.

W 2022 roku otrzymał stopień doktora sztuki.

Czytaj więcej… DOKTORAT

Czytaj więcej… AUTORSKIE WARSZTATY MUZYCZNE

Czytaj więcej… ACADEMIA MUSICA JUDAICA

Czytaj więcej… ZWYCZAJNE SZALEŃSTWA – MUSICAL