KANTATA JAZZOWA

KANTATA JAZZOWA 
Ignacy Wiśniewski Trio + Kamil Dominiak
WOOD and MOOD, WM-0011, 2018
Michał Rusinek / tekst
Ignacy Jan Wiśniewski / muzyka

Ignacy Jan Wiśniewski / fortepian
Adam Żuchowski / kontrabas
Paweł Osicki / perkusja
Kamil Dominiak / śpiew


Ignacy Jan Wiśniewski / muzyka

Ignacy Jan Wiśniewski / fortepian
Adam Żuchowski / kontrabas
Paweł Osicki / perkusja
Kamil Dominiak / śpiew


Ignacy Wiśniewski jest laureatem
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”